ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

កំពូល Website ទាំង​១០ ដែល​ជួយ​អ្នក​ក្លាយ​ជា​អ្នក​ពូកែ​វេយ្យាករណ៍​អង់គ្លេស

Loading...
សិស្សនិសិ្សតដែលកំពុងរៀនភាសាអង់គ្លេសខ្លះតែងតែត្អូញត្អែរពីការពិបាករៀនវេយ្យាករណ៍អង់គ្លេស
ដោយសារវាមានច្រើនទំរង់ហើយមានភាពលំបាកស្មុគស្មាញ។ សង្ឃឹមថាគេហទំព័រមួយចំនួន
ខាងក្រោមនេះនឹងជួយ​លោក​អ្នក​រៀប​​​ចំ​ខ្លួន​អនុវត្តលំហាត់វេយ្យាករណ៍​ដោយខ្លួនឯង​បានយ៉ាង​
ងាយ។

អត្ថបទ៖ ជី បូណ៌មី

No comments