ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

បើក្បាល​​គ្រែ​​មាន​​របស់​​ទាំង​នេះ ​​អ្នក​​មិន​​អាច​​ទទួល​បាន​​ជោ​គ​​ជ័យ​គ្រប់​​រឿង​​

Loading...
នៅលើ​ក្បាល​គ្រែ​របស់​អ្នក មិនគួរ​មាន​របស់​ទាំងនេះ​ឡើយ​។ នៅពេលដែល​មាន វា​នឹង​ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់​ដល់​លាភ​សំណាង​របស់អ្នក​។ តើ​មាន​អ្វី​ខ្លះ​ទៅ​?


  1. ​អ្នក​មិន​គួរ​ដាក់​កញ្ចក់​នៅ​ក្បាល​គ្រែ​ឡើយ ព្រោះ​វា​មិន​ត្រឹមតែ​ប៉ះពាល់​ដល់​សំណាង​របស់​អ្នក​ទេ ថែម​ទាំង​អាច​ប៉ះពាល់​ដល់​សុខភាព​អ្នក​ទៀតផង​។​
  2. ​អ្នក​គួរតែ​ដាក់​ចង្កៀង​តូច​មួយ​នៅ​ក្បាល​គ្រែ ព្រោះ​វា​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកគេង​លក់​ស្រួល​។
  3. ​គ្រែ​របស់​អ្នក​មិន​គួរ​ដាក់​នៅ​ចំ​កណ្តាល​បន្ទប់​ឡើយ ព្រោះ​វា​អាច​ធ្វើឲ្យ​អ្នកខ្វះ​អារម្មណ៍​សុវត្ថិភាព​។ ម្យ៉ាងទៀត វា​ក៏​អាច​ប៉ះពាល់​ដល់​លាភ​សំណាង​អ្នក​ដែរ​។​
  4. ​ក្បាល​គ្រែ និង​ចុង​គ្រែ​របស់​អ្នក មិនគួរ​ផ្អែក​ជិត​បង្អួច​ទេ ហើយក៏​មិន​គួរ​ទល់មុខ​បង្អួច​ដែរ​។ វា​នឹង​អាច​នាំ​យក​សំណាង​មិនល្អ​មក​ដល់​អ្នក​បាន​។​
  5. ​ចុងក្រោយ អ្នក​មិន​គួរ​ឲ្យ​ក្បាល​គ្រែ​ទល់​មុខទ្វា​ឡើយ​៕
ប្រភព៖ សុខភាព

No comments