ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

ទម្លាប់៤​​យ៉ាង​​ដែល​​គូរ​​ស្នេហ៍​​គ្រប់​រូប​​គួរ​តែ​​ធ្វើ​​ដើម្បី​​ស្នេហា​​បាន​​យូរ​អង្វែង​​

Loading...
ទំនាក់ទំនង​ស្នេហា​ដ៏​យូរអង្វែង គូរ​ស្នេហ៍​ត្រូវតែ​ធ្វើ​គ្រប់យ៉ាង​ដើម្បី​មនុស្ស​ដែល​ខ្លួន​ស្រឡាញ់​ជា​រៀងរាល់ថ្ងៃ និង​គាំទ្រ​គ្នា​ទៅវិញទៅមក​។ ថ្វី​បើ​ការស្រឡាញ់​មើល​ទៅ​ងាយស្រួល​មែន តែ​វា​ក៏​ត្រូវការ​ការតស៊ូ​ខ្លាំង​បន្តិច​ដែរ​ទើប​ជម្នះ​ឧបសគ្គ​បាន​។


​ដូច្នេះ​ដើម្បី​ឲ្យ​ស្នេហា​របស់​អ្នក​ទាំង​ពីរ​មាន​ភាព​យូរអង្វែង ម្នាក់ៗ​គប្បី​មាន​ទម្លាប់​ទាំង ៤​យ៉ាងនេះ​៖
1.​    ​មាន​និន្នាការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ដែល​កើតមាន​ចំពោះ​អ្នក​ទាំង​ពីរ​
2.​    ​ចូរ​ព្យាយាម​និយាយ​ជាមួយគ្នា​នូវ​អ្វី​គ្រប់​យ៉ាង​ដោយ​បើកចំហរ​
3.​    ​ចូរ​បង្កើត​អ្វីមួយ​ដែល​ធ្វើ​រួមគ្នា និង​យ៉ាង​ពិសេស​
4.​    ​ត្រូវ​បញ្ជាក់​អំពី​ការប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ចំពោះ​គ្នា​នឹង​គ្នា​ម្តង​ហើយ​ម្តងទៀត​ថា​មិន​បោះបង់​គ្នា​ឡើយ​៕

ប្រភព៖ សុខភាព

No comments