ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

​ថង់​មួយ​ក្នុងចំណោម​ថង់​៤ អាច​ប្រាប់​ពី​ស្ថានភាព​ទ្រព្យ​អ្នក​បាន​

Loading...
​អ្នក​អាច​ជ្រើសរើស​ថង់​មួយ​ក្នុងចំណោម​ថង់​ទាំង​៤​ខាងលើ វា​នឹង​ប្រាប់​អ្នក​ថា​ទ្រព្យ​អ្នកនឹង​ទៅជា​យ៉ាងណា​។ តើ​មាន​អ្វី​ខ្លះ​ទៅ​?ថង់​ទី​១
ក្នុងពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ រឿង​ដែល​អ្នក​គួរតែ​ធ្វើ​គឺ​សន្សំ​ប្រាក់​។ នៅពេល​ដែល​អ្នក​សន្សំ​បាន អ្នក​នឹង​អាច​សម្រេច​ផែនការ​ក្នុង​ជីវិត​អ្នក​បាន​។​

ថង់​ទី​២
ទោះបីជា​អ្នក​មាន​ប្រាក់​យ៉ាងណា ក៏​អ្នក​គួរតែ​ធ្វើ​ធម្មតា​ដែរ ព្រោះ​អ្នក​អាច​មាន​មិត្តភក្តិ​មក​ខ្ចី​ប្រាក់​ជាដើម​។

ថង់​ទី​៣
ក្នុងពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ អ្នក​គួរតែ​ប្រយ័ត្ន​ពី​សុខភាព​របស់​អ្នក​។ អ្នក​មិន​គួរ​ធ្វើការ​ដោយ​គ្មាន​ពេល​សម្រាក​នោះទេ​។ ជាពិសេស អ្នក​គួរតែ​រក​ពេលវេលា​ដើម្បី​លំហែកាយ​។​

ថង់​ទី​៤
លាភ​អ្នក​ក្នុង​ពេល​នេះ គឺ​មាន​ភាពនឹងនរ ដោយ​គ្មាន​ឡើង ហើយ​ក៏​គ្មាន​ចុះ​ដែរ​៕


ប្រភព៖ សុខភាព

No comments