ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

មនុស្ស​ជោគ​ជ័យ​ បង្ហាញ​​វិធី​សាស្រ្ត​ទាំង​​៥ ដើម្បី​​​សម្រេច​​​គោល​​​ដៅ ​ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ​នេះ

Loading...
ប្រសិនបើអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ អានអត្ថបទរបស់គេហទំព័រយើង ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ហើយព្យាយាមអនុវត្តតាម នោះឱកាសនៃភាពជោគជ័យរបស់អ្នក ប្រាកដជាខ្ពស់។


ថ្ងៃនេះដែរ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូន នូវគន្លឹះក៏ដូចជាវិធីសាស្រ្តរបស់មនុស្សជោគជ័យមួយចំនួន ដែលអ្នកគួរតែធ្វើ ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ នេះ។
១. ដាក់គោលបំណង និងគោលដៅឲ្យច្បាស់លាស់ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ នេះថាតើអ្នកចង់បានអ្វី និងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ
២. ប្តេជ្ញាចិត្ត និងដាក់ចិត្តដាក់កាយ ធ្វើវាឲ្យអស់ពីសមត្ថភាព ដោយមិនខ្លាចនឿយហត់
៣. សរសេរកិច្ចការដែលអ្នកត្រូវធ្វើប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំអាទិត្យ និងប្រចាំខែ ហើយខិតខំបំពេញវាឲ្យបានសម្រេចទាំងអស់
៤. ត្រូវធ្វើការងារទៅតាមអាទិភាព និងសមត្ថភាពរបស់អ្នក
៥. បង្កើតទម្លាប់ល្អ ហើយបោះចោលទម្លាប់អាក្រក់៕

ប្រភព៖ សុខភាព

No comments