ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

ប្រាក់​​​​ខែ​ សម​​នឹង​​ការ​ងារ​​​ទេ​​?​ បើ​​មិន​​​សម គួរ​ធ្វើ​បែបណា​?

Loading...
អត្រា​ប្រាក់ចំណូល សម្រាប់​បុគ្គលិក​ពលរដ្ឋ​មួយ​ភាគ​ធំ គឺ​មិន​សមស្រប​ទៅនឹង​ការចំណាយ​ប្រចាំ​ខែ​ឡើយ (​ទោះជា​សល់ គឺ​សល់​តិចតួច​ប៉ុណ្ណោះ​) ប៉ុន្តែ ហេតុ​អ្វី​ពួក​គេ​ទាំងនោះ បន្ត​ធ្វើ​កិច្ចការ​ទាំង​នោះ​ទៀត​?

​ចម្លើយ គឺ​មកពី​គ្មាន​ជម្រើស​! គ្មាន​ជម្រើស អាច​មក​ពី​ពួកគេ​គ្មាន​សមត្ថភាព​គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បី​ស្នើរ​សុំ​ប្រាក់ខែ​បន្ថែម ឬ​ផ្លាស់ប្តូរ​ការងារ​ទៅ​កន្លែង​ថ្មី​។​

បើ​អញ្ចឹង តើ​អ្នក​គួរ​ធ្វើ​បែបណា​?

១. សិក្សា​ពី​កិច្ច​ការងារ​នោះ ថា​តើ​វា​ស័ក្តសម​នឹង​អ្នក​ធ្វើ​ទៀត​ដែរ​ឬទេ​

២. រៀនសូត្រ និង​អភិវឌ្ឍ​ខ្លួន​បន្ថែម ដើម្បី​មាន​សមត្ថភាព​ខ្ពស់ ក្នុង​ការតវ៉ា ឬ​ស្នើរ​សុំ​ប្រាក់ខែ​បន្ថែម​

៣. បន្ត​ការងារ​ទាំងនោះ​បណ្តើរ ស្វែងរក​ការងារ​ថ្មី​បណ្តើរ ដាច់ខាត កុំ​ឈប់​ពី​ការងារ​ចាស់ មុន​ពេល​បាន​ការងារ​ថ្មី (​ប្រយ័ត្ន ញ៉ាំ​បាយកក និង​សៀង​រាល់ថ្ងៃ​)៕

ប្រភព៖ សុខភាព

No comments