ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

មក​ស្គាល់​កម្រិត​ប្រៀប​ធៀប​ក្នុង​ភាសា​អង់​គ្លេស​

Loading...
អ្នក​បាន​ដឹង​ហើយ​ថា ក្នុង​ភាសាអង់គ្លេស វេយ្យករណ៍​មាន​ច្រើន​ប្រភេទណាស់ ហើយ​ត្រូវ​ការ​ការ​តាម​ដាន​រៀន​ឲ្យ​បានល្អ​ផង​ដែរ។ តើអ្នក​ដែល​ដឹង​ពី​កម្រិត​នៃ​ការ​ប្រៀបធៀប​របស់​គុណនាម​ក្នុង​ភាសាអង់គ្លេស​ទេ? កម្រិត​នីមួយៗមានសំណង់​ល្បះខុសៗគ្នា ហើយ អត្ថន័យ និង ពេល​វេលា​ប្រើ​ក៏​ខុស​គ្នា​ដែរ។ ចង់​ដឹង​ថា កម្រិតទាំង​នោះ​មាន​លក្ខណៈខុសគ្នា និង​មានការ​ប្រើ​បែប​ណា​ខ្លះ អត្ថបទ​ខាង​ក្រោម​នឹង​បក​ស្រាយ។1. កម្រិតធម្មតា (Positive degree)
កម្រិតដំបូង​គឺមិន​ទាន់​មានការ​ប្រៀបធៀប​អ្វីទេ ហើយ​កម្រិត​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប្រើគ្រាន់​តែ​សម្រាប់​ពិព៌ណនា​ធម្មតា​ពីមនុស្ស ឬ វត្ថុណាមួយ​តែប៉ុណ្ណោះ។

Ex:

This clothes is expensive.

Thida is clever.

The palm tree is tall.

2. កម្រិតទំហៀប​ផ្ទឹម
កម្រិតទី​ពីរ​របស់​ការ​ប្រៀបធៀប​គុណនាម​ក្នុង​ភាសាអង់គ្លេស​គឺជា ទំហៀប​ផ្ទឹម។ ទំហៀប​ផ្ទឹម​ប្រើ​សម្រាប់​ប្រៀប​ធៀប​រវាង មនុស្ស ឬ វត្ថុ​ចំនួន២។ ដើម្បី​ប្រៀបធៀប ទំហៀប​ផ្ទឹម​មាន​ទម្រង់​ត្រឹម​ត្រូវ​សម្រាប់គុណនាម​។

· សម្រាប់​គុណនាមណា​ដែល​មាន ១ ឬ ២ ព្យាង្គ យើង​ត្រូវបន្ថែម​ពាក្យ -er ទៅ​លើគុណនាម​នោះដើម្បីបានទំហៀប​ផ្ទឹម។

· សម្រាប់​គុណនាមដែល​មាន​ព្យាង្គ​លើសពី២ យើង​ប្រើ More នៅពី​មុខគុណនាមទាំង​នោះ​វិញ​ដើម្បី​បង្កើតទំហៀប​ផ្ទឹម។

* ក្រោយពីទំហៀប​ផ្ទឹម​ហើយ ពាក្យ than តែង​តែ​ត្រូវ​ប្រើ​ដើម្បី​បង្ហាញពីការ​ប្រៀបធៀប។

Ex:

Your clothes are more expensive than my clothes.

Thida is cleverer than Nary.

Palm tree is taller than mango tree.

3. កម្រិតទំហៀប​ផ្តាច់
ទំហៀប​ផ្តាច់​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រើ​ក្នុង​ន័យ​បង្ហាញ​ពី​ភាព​ដាច់​ពី​គេ ភាព​ផ្តាច់គេ បើ​ធ្វើ​ការ​ប្រៀប​ធៀប​រវាង មនុស្ស​ជាក្រុម ឬ វត្ថុ​ច្រើន។ នៅ​ក្នុង​ទំរង់​ទំហៀប​ផ្តាច់ article The តែង​ត្រូវ​ប្រើ​នៅ​ពី​មុខ​ទំហៀប​ផ្តាច់​ជានិច្ច។ ទម្រង់​ទំហៀប​ផ្តាច់គឺ៖

· សម្រាប់​គុណនាមណា​ដែល​មាន ១ ឬ ២ ព្យាង្គ យើង​ត្រូវបន្ថែម​ពាក្យ -est ទៅ​លើគុណនាម​ដើម្បីបង្កើតទំហៀប​ផ្តាច់។

· សម្រាប់​គុណនាមដែល​មាន​ព្យាង្គ​លើសពី២ យើង​ប្រើ Most នៅពី​មុខគុណនាមទាំង​នោះ​វិញ​ដើម្បី​បង្កើតទំហៀប​ផ្តាច់។

EX:

Thida is the cleverest girl in class.

Mony is the most responsible person in the office.

Mount Everest is the highest mountain in the world.

*សម្គាល់៖ ចំពោះ​គុណនាម​ខ្លះ ជា​គុណនាមដែលមិន​អាចប្រើ -er/-est ឬ more/most សម្រាប់​ទំហៀប​ផ្ទឹម​និង​ផ្តាច់​បានទេ។ គេ​ហៅគុណនាមទាំង​នោះ​ថា​ជា​គុណនាមមិន​ទៀងទាត់ (Irregular Adjective)។ ពាក្យគុណនាមទាំង​នោះ​មាន​ដូចជា៖

· Good (positive degree) _ Better (Comparative) _ Best (Superlative)

· Bad (Positive degree) _ Worse (Comparative) _ Worst (Superlative)


ដោយ៖ ហ៊ាង សុគន្ធារី

 *ប្រសិនបើចូលចិត្តអត្ថបទនេះសូមជួយ Like និង Share ប៉ុន្តែសូមកុំ Copy យកទៅដាក់លើ Website រឺ Page​របស់ខ្លួន​ដោយ​គ្មានការ​អនុញ្ញាតិ សូមចូលរួមគោរព Copyright របស់អ្នកដទៃទាំងអស់គ្នា។

No comments