ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

រើស​​ចាន​​១ ក្នុងចំណោមចានទាំងនេះ ​អ្នក​នឹង​​​ដឹង​​ថា​អ្នក​នឹង​​ក្រ​យូរ​​ប៉ុន្មាន​ ​​

Loading...
ប្រសិន​ជា​អ្នក​ចង់​ដឹង​ថា​អ្នករស់នៅ​ក្នុង​ជីវភាព​លំបាក​យូរ​ប៉ុណ្ណា​ទៀត អ្នក​អាច​ជ្រើសរើស​ចាន​មួយ​ក្នុងចំណោម​ចាន​ទាំង​៤​ខាងក្រោម​។ តើ​មាន​អ្វី​ខ្លះ​ទៅ​?


A
​អ្នក​ជា​មនុស្ស​ដែល​មាន​ការ​ប្រឹងប្រែង​ក្នុង​ជីវិត​។ ជាពិសេស អ្នក​ជា​មនុស្ស​ដែល​មិន​ខ្លាច​នឹង​ភាពលំបាក​ឡើយ​។ ជា​ហេតុ​ដែល​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​អាច​ចាកចេញ​ពី​ជី​វ​ភាពលំបាក​ក្នុង​រយៈពេល​ខ្លី​។​

B
​អ្នក​ជា​មនុស្ស​ដែល​មាន​គំនិត​ច្រើន ប៉ុន្តែ​បែរជា​មិន​បញ្ចេញ​ជា​សកម្មភាព​ទៅវិញ​។ ម្យ៉ាងទៀត លាភ​របស់​អ្នក​តែងតែ​មិន​ល្អ ដោយ​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​មិន​សុខចិត្ត​ឡើយ​។ ដូចនេះ អ្នក​គួរតែ​រក្សា​ចិត្ត​ឲ្យ​ស្ងប់ រួច​គិតថា​អ្នក​គួរតែ​ដើរ​ផ្លូវ​ណា​បន្ត ទើប​អាច​ឆាប់​ឆ្លង​ផុត​ជីវភាព​លំបាក​បាន​។​

C
​តាមពិត​ទៅ​មិត្តភក្តិ ជា​លាភ​របស់​អ្នក​។ ដូចនេះ អ្នក​គួរតែ​រក្សា​ទំនាក់ទំនង​ល្អ​ជាមួយ​មិត្តភក្តិ ទើប​អ្នក​ទាំងនោះ​អាច​ជួយ​អ្នក​ឲ្យ​ឆាប់​រស់នៅក្នុង​ជីវភាព​សុខ​ស្រួល​បាន​។​

D
​អ្នក​ជា​មនុស្ស​ដែល​មាន​គំនិត​ឆ្លាត​វៃ​ដោយ​មិន​ថា​ជួប​នឹង​ឧបសគ្គ​អ្វី​ទេ សុទ្ធ​តែ​អាច​រក្សា​ចិត្តស្ងប់​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​។ ជាពិសេស អ្នក​ក៏​អាច​រក​ឃើញ​អ្នក​ជួយ​អ្នក​ដែរ​។ ដូចនេះ ជីវភាព​សុខ​ស្រួល​នឹង​ឃ្លាត​មិន​ឆ្ងាយ​ពី​អ្នក​ឡើយ​៕

ប្រភព៖ សុខភាព

No comments