ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

ខ្លះៗទាក់ទងទៅនឹងតារានិករដែលអ្នកមិនបានដឹង

Loading...
អ្នករាល់គ្នាប្រហែលជាបានស្គាល់ហើយថាអ្វីទៅដែលហៅថាតារានិករ ឬ Zodiac នោះតែថ្ងៃនេះ Library Khmer នឹងបង្ហាញអ្វីខ្លះដែលប្លែកទាក់ទងនឹងតារានិករដែលអ្នកមិនបានដឹង។

ARIES

ចន្លោះពេល : March 21 - April 19
ធាតុ : ភ្លើង
ពណ៌ដែលសាកសម : ក្រហម
ថ្ងៃតំណាង : អង្គារ៍
លេខសំណាង : 1, 8, 17
តារានិករដែលសាកសម : Libra, Leo

TAURUS

ចន្លោះពេល : April 20 - May 20
ធាតុ : ដី
ពណ៌ដែលសាកសម : បៃតង, ផ្កាឈូក
ថ្ងៃតំណាង : ច័ន្ទ, សុក្រ
លេខសំណាង : 2, 6, 9, 12, 24
តារានិករដែលសាកសម : Scorpio, Cancer


GEMINI

ចន្លោះពេល : May 21 - June 20
ធាតុ : ខ្យល់
ពណ៌ដែលសាកសម : បៃតងខ្ចី, លឿង
ថ្ងៃតំណាង : ពុធ
លេខសំណាង : 5, 7, 14, 23
តារានិករដែលសាកសម : Sagittarius, Aquarius


CANCER

ចន្លោះពេល : June 21 - July 22
ធាតុ : ទឹក
ពណ៌ដែលសាកសម : ស
ថ្ងៃតំណាង : ច័ន្ទ, ព្រហស្បតិ៍
លេខសំណាង : 2, 3, 15, 20
តារានិករដែលសាកសម : Capricorn, Taurus


LEO

ចន្លោះពេល : July 23 - August 22
ធាតុ : ភ្លើង
ពណ៌ដែលសាកសម : មាស, លឿង, ទឹកក្រូច
ថ្ងៃតំណាង : អាទិត្យ
លេខសំណាង : 1, 3, 10, 19
តារានិករដែលសាកសម : Aquarius, Gemini


VIRGO

ចន្លោះពេល : August 23 – September 22
ធាតុ : ដី
ពណ៌ដែលសាកសម : ប្រផេះ, លឿងស្រាល
ថ្ងៃតំណាង : ពុធ
លេខសំណាង : 5, 14, 15, 23, 32
តារានិករដែលសាកសម : Pisces, Cancer


LIBRA

ចន្លោះពេល : September 23 - October 22
ធាតុ : ខ្យល់
ពណ៌ដែលសាកសម : ផ្កាឈូក, បៃតង
ថ្ងៃតំណាង : សុក្រ
លេខសំណាង : 4, 6, 13, 15, 24
តារានិករដែលសាកសម : Aries, Sagittarius


SCORPIO

ចន្លោះពេល : October 23 - November 21
ធាតុ : ទឹក
ពណ៌ដែលសាកសម : ក្រហម, ឈាមជ្រូក
ថ្ងៃតំណាង : អង្គារ៍
លេខសំណាង : 8, 11, 18, 22
តារានិករដែលសាកសម : Taurus, Cancer


SAGITTARIUS

ចន្លោះពេល : November 22 - December 21
ធាតុ : ភ្លើង
ពណ៌ដែលសាកសម : ខៀវ
ថ្ងៃតំណាង : ព្រហស្បតិ៍
លេខសំណាង : 3, 7, 9, 12, 21
តារានិករដែលសាកសម : Gemini, Aries


CAPRICORN

ចន្លោះពេល : December 22 - January 19
ធាតុ : ដី
ពណ៌ដែលសាកសម : ត្នោត, ខ្មៅ
ថ្ងៃតំណាង : សៅរ៍
លេខសំណាង : 4, 8, 13, 22
តារានិករដែលសាកសម : 


AQUARIUS

ចន្លោះពេល : January 20 - February 18
ធាតុ : ខ្យល់
ពណ៌ដែលសាកសម : ផ្ទៃមេឃ, ទឹកប្រាក់
ថ្ងៃតំណាង : សៅរ៍
លេខសំណាង : 4, 7, 11, 22, 29
តារានិករដែលសាកសម : Leo, Sagittarius


PISCES

ចន្លោះពេល : February 19 - March 20
ធាតុ : ទឹក
ពណ៌ដែលសាកសម : ស្វាយ, បៃតងស្រាល
ថ្ងៃតំណាង : ព្រហស្បតិ៍
លេខសំណាង : 3, 9, 12, 15, 18, 24
តារានិករដែលសាកសម : Virgo, Taurus


អត្ថបទដោយ៖ ជុំ រស្មី 

ប្រភព៖ astrology-zodiac-signs

*ប្រសិនបើចូលចិត្តអត្ថបទនេះសូមជួយ Like និង Share ប៉ុន្តែសូមកុំ Copy យកទៅដាក់លើ Website រឺ Page​របស់ខ្លួន​ដោយ​គ្មានការ​អនុញ្ញាតិ សូមចូលរួមគោរព Copyright របស់អ្នកដទៃទាំងអស់គ្នា។  
No comments